Saturday, May 16, 2009

Surah Al- Imran, Ayat 139

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa sedih, padahal kamulah orang yang paling tinggi darjat (Di sisi Tuhanmu) sekiranya kamu Beriman (Kepada-Nya)"

No comments:

Post a Comment